1. Du är här:
  2. BIG
  3. Utbildningar
  4. Kandidatprogram

Marinbiologi

Havet täcker 3/4 av jordens yta och omfattar allt från korallrev och djuphav till vår egen Östersjön och västkust. I havet finner vi den största mångfalden av organismer och dess betydelse som födokälla för världens befolkning ökar idag, samtidigt som resurserna hotas av bl a överfiske och miljöförstöring. Kandidatprogrammet ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Under de 2 första åren av utbildningen lär du dig de kemiska och biologiska grunderna och under det tredje året sker en specialisering mot marina frågor där kurserna “Östersjöns miljö” och “Marinbiologi” är obligatoriska. Två längre fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår i utbildningen. En del kurser går på sommaren. Du kan sedan fritt välja ytterligare 15 hp mellan marina kurser t ex Akvatisk ekologi, Fisk- och fiskeribiologi, Ekotoxikologi, Tropisk vattenvård, eller någon med icke-marin specialisering. Som avslutning gör du ett Självständigt arbete/Examensarbete med marin inriktning. Detta kan du göra i Sverige, kanske i Tropiska hav eller ombord på något forskningsfartyg. Som marinbiolog kommer du att kunna få jobb på t ex kommuner, länsstyrelser, naturvårdsverk eller konsultföretag. Utbildningen kan också leda till jobb t ex som miljöinformatör, vetenskapsjournalist eller lärare. Du kan också gå vidare till Masterprogrammet i marinbiologi, och med marinbiologisk forskning både nationellt och internationellt.

Kursutbud

Valbara och ingående obligatoriska kurser. Här kan du enkelt leta upp och kontrollera vilka obligatoriska kurser som ingår i kandidatprogrammet, samt vilka kurser du fritt kan välja mellan.