1. Du är här:
  2. BIG
  3. Utbildningar
  4. Masterprogram

Biologi

Biologer har expertkunskaper om livets väv, på såväl cellnivå som i stora komplexa ekosystem. Ett kunnande som blir allt mer efterfrågat när utvecklingen pekar mot att ekologiskt hållbara system också är ekonomiskt lönsamma. En annan spännande utveckling sker i gränssnittet mellan människa och maskin.

Kunskaper i biologi öppnar vägen till många fascinerande vetenskaper. Studierna kan så småningom leda in i farmakologins mikrokosmos, fosterdiagnostik eller cancerforskning. De kan också gå i motsatt riktning, mot tvärvetenskapliga områden: miljöteknik, energiförsörjning eller samhällsplanering. Samt mycket spännande däremellan. Vad sägs om marinbiologi, naturresurshushållning, botanik, etologi och toxikologi.

Den vanligaste arbetsuppgiften för biologer utbildade vid SU är forskning, även om många också söker sig till undervisning på grundskola, gymnasium eller på högskolenivå. Andra söker sig till mediavärlden som vetenskapsjournalister. Fler och fler arbetar som miljökonsulter med uppdragsgivare från näringsliv och offentlig sektor. En stor del finner sin plats som utredare för stat, landsting och kommun.

Kandidatprogrammet i biologi vid Stockholms universitet ger dig en mycket bred och användbar kunskap. Efter en inledande termin kemi följer 3 terminer biologistudier där teori varvas med praktiska övningar i form av laborationer och fältmoment. Försök med levande organismer förekommer, men det finns även en försöksdjursfri variant av zoologimomenten. Under exkursioner och fältkurser får du studera djur och växter i naturliga miljöer samt träna praktiskt ekologiskt arbete. Stockholms universitet har tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten.

Under det sista året ska du fördjupa dig inom någon del av biologin. Det finns mer än 20 olika inriktningar att välja mellan, både "gröna" och "vita". Det går även att bredda utbildningen under högst en termin genom att läsa t.ex. mer kemi – eller varför inte juridik, ekonomi eller något annat icke naturvetenskapligt ämne.Programmets två första år består av obligatoriska kurser (120hp) och därefter 60hp som består av minst 15hp valbar fördjupning inom biologi, högst 30hp valfria kurser samt ett självständigt arbete, alternativt examensarbete, på minst 15hp.

Kursutbud

Valbara och ingående obligatoriska kurser. Här kan du enkelt leta upp och kontrollera vilka obligatoriska kurser som ingår i kandidatprogrammet, samt vilka kurser du fritt kan välja mellan.