1. Du är här:
  2. BIG
  3. Utbildningar

 

Kurser och kursplaner

I databasen SISU finns kursplaner och kursbeskrivningar, även på engelska, för alla våra nuvarande och många tidigare kurser. Du kan söka fritt i databasen, men här nedan finns länkar till två färdiga sökningar, dels en för beskrivningar på alla kurser och program i biologi, dels en för arkiverade kursplaner i biologi. På sidorna med kursbeskrivningar finns länkar till kursplanen, och en länk för att få sidan på engelska.

Utbildningar

Den 1 juli 2007 fick vi en ny utbildnings- och examensstruktur. Det innebär att utbildningar och examina inom högskolan kommer att ges på tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Grundnivån kommer att sträcka sig upp till 180 högskolepoäng (3 år), den avancerade nivån utgörs av ytterligare 60-120 högskolepoäng (1-2 år) och forskarnivån innebär ytterligare 240 högskolepoäng (4 år) . Masterexamen är en ny examen som hör hemma på den avancerade nivån, och omfattar två år som bygger på en treårig kandidatexamen.

Läsa biologi?

Vill du ansöka till våra utbildningar eller läsa mer om våra program/linjer eller kurser, var vänlig gå till våra Läsa Biologi-sidor.