1. Du är här:
  2. BIG
  3. Utbildningar
  4. Tentor

Tentamensinformation

 Sedan vårterminen 2009 gäller att alla salstentor och duggor ska vara anonyma.. Det innebär för dig som student att du ska anmäla dig till samtliga salstentor på Mina studier. Normalt måste du anmäla dig senast två dagar innan en tenta för att vara garanterad anonymitet och att få en plats. Om tentan tex. går på en fredag, stänger anmälningen på onsdag kväll. Denna deadline finns för att vi ska kunna förbereda lokaler, göra listor och tentor, samt boka tentavakter. Vid t.ex. långhelger kan deadlinen ligga tidigare.

 När du loggar in på Mina studier ser du en lista på dina aktuella kurser. I det gula fältet för varje kurs finns en länk till tentaanmälning, OM det finns en tenta upplagd. Ser du inte den tenta du har förväntat dig, kontakta BIG: s kansli. Tills vidare kommer vi att ha kvar vår egen sammanställning för att du ska få en bättre överblick av kommande tentor. Om du har frågor om tentorna, kontakta Per Cronholm.

 Systemet gäller alltså normalt inte muntliga tentor, prepduggor, fältprov, hemtentor eller projektredovisningar. Det är viktigt att du som student anmäler dig i tid till alla tentor, se ovan. För lärare innebär systemet att de kan göra rapporteringen elektroniskt.

 Observera att vi inte hanterar distanstentor, varken för våra egna studenter på annan plats, eller för inkommande studenter hos oss.

Läs mer här

Tentasammanställning av alla planerade tentor på BIG

Tenta-anmälning, Mina studier

Universitetets tentamensregler

Gamla tentor

Betygskriterier

 

 

Skrivsalar

Om du är osäker på var tentasalarna ligger kan du titta på administrationssidorna med kartor både över campuspmrådet och alla föreläsnings- och skrivsalar.

Gamla tentor

Här kan du hitta gamla tentor som kan hjälpa dig i förberedelserna inför ordinarie tenta. Observera att nya tentor görs till varje nytt tillfälle och att dessa övningstentor endast skall ses som ett komplement till din egen inläsning.