1. Du är här:
  2. BIG
  3. Utbildningar
  4. Tentor

Tentamensinformation

Gamla tentor:

Här hittar du några gamla övningstentor. Vi har inga tentor i pappersformat, allt vi har finns här. Alla är tentor är gjorda i pdf-format.

Grundkurser:

Basåret

Biologi 60 hp / 40 p

Biologi 45 p

Biologprogrammet / Molekylärbiologiprogrammet

Biogeoprogrammet

GLL

 

Påbyggnadskurser:

 

Orienteringskurser:

Till Toppen

30 hp=30 högskolepoäng=20 p=20 "gamla" poäng= 1 termins heltidsstudier