1. Du är här:
  2. BIG
  3. Studentportal
  4. Studievägledning

Studievägledning / Study counselling

Birgitta Åkerman

Studievägledare på BIG / study counselor at BIG

Emailadress / email address: birgitta.akerman@su.se

Telefon 08-16 4070 / telephone +46-8-16 4070

Mobil / mobile 070-328 86 89

Träffas i hus E, rum 311 / visting address house E room 311

Telefontid under terminstid mån-fre / telephone hours during semesters Mon-Fri: 1000-1200

Mottagning under terminstid / reception during semesters tis / Tue 1400-1800, mötestid kan bokas på hennes dörr / book a meeting on her door.

Sommartider

Kontakta / contact Birgitta

Studievägledarens uppgifter

Studievägledaren är ansvarig för vägledning och information om frågor som gäller studierna och arbetsmarknaden. Studievägledaren, som har tystnadsplikt, skall också kontakta studenter, som klarar sig dåligt, eller i övrigt behöver hjälp med studierna. Studievägledaren kan utifrån sin särskilda erfarenhet föreslå förändringar i utbildningens eller enskilda kursers uppläggning. För att kunna sköta dessa uppgifter har studievägledaren en mellanställning mellan institutionen och universitetsförvaltningen, vilket gör att hon kan handla förhållandevis oberoende. Studievägledaren skall utifrån denna neutrala position verka för att samarbetet mellan studenter och lärare flyter så bra som möjligt. Till studievägledaren kan du alltså vända dig
  • om du vill ha vägledning i studie- och yrkesfrågor
  • om du är osäker eller har svårigheter med studierna
  • om du behöver intyg t ex för anstånd med militärtjänst.
Studievägledaren kan också förmedla kontakt med andra instanser, där du kan få hjälp med personliga problem eller andra problem, som inte direkt rör studierna