1. Du är här:
  2. BIG
  3. Studentportalen

Studentportal

Studentportalen är en ingång för samlingssidor med allmän information som inte direkt gäller studierna.

Det är mycket annat än bara information om utbildningar som är viktigt att veta för att klara studierna så lätt som möjligt. Detta kan gälla allt från hur man handhar studentdatorerna till information för dig som är funktionshindrad. Vi har försökt få med det mesta i informationsväg för att underlätta för dig som student men om Du känner att det är något som saknas på dessa sidor är du mer än välkommen att höra av dig till oss.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering- är ett rapportsystem för alla typer av tillbud och olyckshändelser som studenter och anställda kan använda sig av.

Facebook BIG har en offentlig grupp på Facebook. Där kan du få kontakt med andra forna, nuvarande och blivande studenter.

Kursvärderingar

Studentrådet BÄR

 

Biologistudenterna vid Stockholms universitet representeras av ett studentråd. Från och med höstterminen 2009 kallas det studentrådet, förut hette det biologiska ämnesrådet.

Facebook BÄR har en offentlig grupp på Facebook.

Studiehandböcker

Studiehandböckerna är i pdf format och innehåller mycket praktiskt matnyttigt för dig som student. Alltifrån beskrivning av kurser och program till information om datoranvändning och försäkringskydd.