1. Du är här:
  2. BIG
  3. Läsa Biologi?
  4. Utbildningar

Skolsamverkan och studiebesök

Gymnasieelever är välkomna till biologerna vid Stockholms universitet.

Är du och din klass nyfikna på den senaste naturvetenskapliga forskningen vid Stockholms universitet? Kom och var med på de aktiviteter vi anordnar för elever och lärare! Universitet och högskolor har, förutom undervisning och forskning, i uppdrag att låta allmänheten ta del av sin forskning och dess resultat, den så kallade tredje uppgiften. För oss är detta inte bara viktigt, utan också roligt. Dagens skolelever är framtidens studenter och vi hoppas kunna fungera som en resurs och inspirationskälla för såväl lärare som elever! Vi har för närvarande följande studiebesök och aktiviteter att erbjuda gymnasieskolor:

Att lära om livet - hur man blir biolog?

Eleverna är välkomna på studiebesök till Institutionen för Biologisk grundutbildning (BIG) där en klass under sammanlagt 1.5-2 timmar får en föreläsning om vad biologi är och vad man studerar inom biologin, samt en titt in på labb och i studiesamlingen så eleverna får en uppfattning om hur det går till att studera till biolog. Det kommer också att ges kortfattad information om biologens arbetsmarknad och olika utbildningsvägar. Naturligtvis kan detta modifieras efter de önskemål som eleverna/lärarna har. Dessa besök kan arrangeras med några veckors varsel. Kontaktperson är Kenneth Ekvall.

Att studera biologi i praktiken - utför egna laborationer

Under höst- och vårterminen kan vi erbjuda hel- eller halvdagar, då eleverna är välkomna att själva laborera vid institutionen under ledning av Kenneth Ekvall. Ett tänkbart ämne är: "En introduktion till evolutionärt tänkande. Studier av morfologiska och fysiologiska anpassningar hos abborren (Perca fluviatilis)". Även laborationer med t.ex. bakterier kan utföras. Frågor och anmälan till Kenneth Ekvall.

Seminarieserie om gymnasieskolans biologiutbildning

Vad lär man sig i gymnasiet? Målgrupp: gymnasielärare i biologi. Seminarierna hålls cirka en gång per termin, och handlar om vad eleverna lär sig i gymnasieskolans biologi, det vill säga vad kan universitetet förvänta sig att eleverna kan. Alla, oavsett om du varit med tidigare eller ej, är hjärtligt välkomna att utväxla erfarenheter, tankar och frågor. Tidigare har vi bland annat diskuterat valda delar i gymnasiekurslitteraturen och målen för biologikurserna. Sprid gärna information om detta till dina kollegor. Kontakta Kenneth Ekvall, så sätts du upp på hans sändlista.

Före detta elever i retur

Våra elever åker tillbaka till sin gamla skola, dvs. er, och berättar hur det är att ta steget över till universitetsvärlden. Detta brukar vara mycket uppskattat, att få en lite mer intim kontakt universitetet. Kontaktperson är Kenneth Ekvall.

En forskare besöker er skola

En forskare inom ett biologiskt ämne, tex. mikrobiologi eller ekologi, kommer till er skola. Under en lektionstimme berättar hon/han om sin forskning, och lite om biologistudier på universitetsnivå. Kontaktperson är Kenneth Ekvall.

PRAO på BIG

Vi tar emot PRAO-elever i upp till fem arbetsdagar. De kan vara med i olika delar av vår verksamhet, såväl forskning, undervisning och administration. Kontaktperson är Kenneth Ekvall.

Du kan också kontakta oss för beställning av vår Biologibroschyr: ”Ett naturligt val för framtiden. Utbildningar i biologi”, som riktar sig till elever. Vi har också naturvetenskapliga fakultetens skolbroschyr: ”Att bygga vägar till nya världar” som riktar sig till lärare, och ”Naturvetare, naturvetenskapliga utbildningar vid Stockholms universitet”. Välkomna till oss!

Titta gärna på Stockholms universitets centrala sidor om skolkontakt