1. Du är här:
  2. BIG
  3. Läsa Biologi?

Bli Naturvetare

Kunskapen om naturen och dess lagar ligger bakom flera av vår tids mest revolutionerande upptäckter. Vissa bedömare menar till och med att den naturvetenskapliga kunskapen är den starkaste drivkraften bakom mänsklighetens smått ofattbara välståndsutveckling. Ändå kanske vi bara anar början på äventyret. Flera avgörande genombrott väntar alldeles runt hörnet.

Genom att kombinera naturvetenskapliga kunskaper med språk, ekonomi eller varför inte kommunikation, får du en mycket attraktiv kunskapsprofil som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Det som kännetecknar naturvetare efter genomgången utbildning, oavsett om studierna sker inom grund- eller forskarutbildningen, är förmågan att tänka strukturerat och analytiskt. Egenskaper som alltid står högt i kurs oberoende av var du hamnar i livet.

Stockholms universitet kan erbjuda dig flera kvalificerade utbildningar i biologi och molekylärbiologi. De starka banden mellan forskning och utbildning ger fördelen av direkt tillgång till de senaste forskningsrönen i undervisningen. Utbildningen avslutas med att du utför ett självständigt examensarbete.