1. Du är här:
  2. BIG
  3. Läsa Biologi?
  4. Ansöka

Ansöka

I.
Om du är förstagångssökare, eller om du är programstudent och vill söka någon icke-biologisk kurs, gör du det på Antagning.se. Du kan även välja kurser inom program där, se länken nedan.

II.
Ska du söka till:

...använder du vår egen digitala blankett

Ansökning

Ansökningsblanketten för examensarbeten, praktiker och kurser under sommaren och hösten 2014 är öppen.