1. Du är här:
  2. BIG
  3. Administration
  4. Protokoll

Protokoll och minnesanteckningar

Biologikollegiet (BK)

Biologikollegierna är inställda på obestämd tid framöver. Här kan du ta del av äldre kallelser, minnesanteckningar och bilagor. De är sparade i pdf-format. Använd "Bokmärken" för att navigera i bilagorna. De äldsta minnesanteckningarna är inte kompletta när det gäller bilagor, dessa finns dock tillgängliga på BIG: s kansli i pappersform.

Institutionsstyrelsen (IS)

Här finns styrelsens för institutionen för biologisk grundutbildning kallelser, protokoll och bilagor. De är sparade i pdf-format. Använd "Bokmärken" för att navigera i bilagorna. Kompletta äldre protokoll finns tillgängliga på BIG: s kansli i pappersform.