1. Du är här:
  2. BIG
  3. Administration

Lokaler

Du kan titta på det aktuella, uppdaterade bokningsläget. Du kan inte göra några ändringar här, men du kan spara en ändrad version på din egen dator om du vill. Har du frågor, eller vill göra en bokning, kontakta Alexandra Balogh, rum D341, tel: 4004, lokalbokning.big@su.se

Time edit föreläsningssalar i NPQ-husen och DE-husen . Lab- och datasalar . Om du klickar på ANPASSA uppe till höger går det att ändra hur det ser ut, och du kan även prenumerera på ändringar. En sal dyker bara upp i listan om det finns en bokning.

Här finns en karta över föreläsningssalarna.

G-salen och andra gemensamma salar Denna länk går till universitetets sidor för info om lokaler och gemensam lokalbokning.

BIG-bussen Här kan du se när BIG-bussen är bokad. Klicka på länken, så får du upp en Excel-bok. Det finns flikar i nederkanten av skärmen som du kan klicka på. Då kommer du till en terminsöversikt.