1. Du är här:
  2. BIG
  3. Administration

BIG-nytt

BIG-nytt är ett informationsblad i pdf-format som vänder sig till biologistudenter och till lärare inom biologiska sektionen. BIG-nytt kommer ut med minst fyra nummer per läsår. Bidrag är välkomna! Kontakta redaktören Margareta Ohné, 070 648 11 27, margareta.ohne@su.se .