1. Du är här:
  2. BIG
  3. Administration

Administration

Dessa sidor innehåller både information av intern administrativ karaktär men också en del praktiska saker för studenter.

Om du är studierektor eller kursledare så finns här checklistor för det som är viktigt att tänka på.

Här finns en sammanställning över våra utbildningar i siffror. Där framgår hur många kurser och program vi har, hur många som varit registrerade, och hur de har klarat sig. Siffrorna gäller år 2012.

BIG-nytt är ett informationsblad i pdf-format som vänder sig till biologistudenter och till lärare inom biologiska sektionen. BIG-nytt kommer ut med minst fyra nummer per läsår.

Den 12: e februari 2010 presenterade sig alla biologiska institutioner i G-salen. Hela programmet, och en stor del av presentationerna finns nu på BIG: s webbplats.

Projektet ”Stockholms universitet för alla” är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitets studentkår och Stockholms universitet. Projektet syfte har sedan starten 2006, varit att öka den sociala mångfalden på universitet. Projektet har nått över 700 elever från olika grundskolor inom Stockholms län. I slutet av december 2008 kommer projektet att avslutas

Kvarnhagsskolan i Alby är vår fadderskola inom projektet Stockholms universitet för alla.

2005 gjorde Margareta Ohné en självvärdering av BIG. 2012 gjorde Margareta och Björn Birgersson en igen.